De vil kreve økt innsats mot mødredødelighet og kreve legalisering av abort.

På verdensbasis blir hvert fjerde påbegynte svangerskap avbrutt med provosert abort. Av 50 millioner provoserte aborter hvert år, blir 20 millioner utført under forhold som er svært risikable for kvinner. Der abort er illegalt, fører det til sykdom, lemlesting og død for hundre tusenvis av kvinne. Hvert år dør 80.000 kvinner av farlige aborter.

Derfor var det et stort fremskritt da Nepal i 2002 vedtok å legalisere abort opp til 12 uke. Men når dette fattige landet nå skal bygge opp rutiner for å innføre legal, sikker og trygg abort som en del av helsevesenet, står de lokale helseorganisasjonene overfor det umulige valget: mellom å gjennomføre utbygging av legale aborttjenester og bli rammet av George Bush' antiabortregel med tap av bistandspenger til helsevesenet fra USA eller droppe utbygging av aborttjenesten og fortsette å motta betydelig økonomisk støtte fra USA til helsevesenet.

Hva har skjedd?

Under president George Bush har USA skiftet kurs og motarbeider nå aktivt handlingsplanen fra FNs befolkningskonferanse, Kairo 1994. Denne handlingsplanen representerer et gjennombrudd i arbeidet for å bedre kvinners helse. Handlingsplanen slår fast at det er en grunnleggende menneskerettighet: selv å bestemme hvor mange barn en vil bære frem og når, og alle menneskers rett til reproduktiv helse og seksuell helse: fri for frykt for død og sykdom.

På Kairokonferansen ble det arbeidet frem en global enighet om målene. Delegasjoner fra 179 land, samt representanter fra hundrede av frivillige organisasjoner fra hele verden som igjen representerte forskjellige sosiale, religiøse og politiske standpunkt, vedtok handlingsplanen. I dag, knappe 9 år etter, opplever vi at handlingsplanen og den felles holdningen bak planen, utsettes for angrep fra en av de mektigste statene i verden.

Under George Bush har USA skiftet linje mht. nasjonal helsepolitikk og den samme kursendring har skjedd i USAs bistandspolitikk: USAs politikk er nå mot abort, mot seksualundervisning, mot familieplanleggingsprogram, og USA arbeider aktivt med å få mange av landene bak handlingsplanen til å endre standpunkt. USAs politikk under George Bush representerer en krigserklæring mot kvinners helse.

Økt innsats er nødvendig både politisk og økonomisk. President George Bush truer ikke, han handler:

George Bush har pålagt USAID å kreve av alle organisasjoner i sør som mottar økonomisk støtte at de underskriver en «lojalitetserklæring», kalt «The Gag Rule»/ «Kneblingsregelen», at de ikke parallelt har program eller aktiviteter som innbefatter abort, informasjon om abort etc.. Dette kravet gjelder uansett. Om organisasjonen virker i et land med progressiv abortlovgivning, som i Nepals tilfelle, endrer ikke situasjonen.

George Bush har besluttet å holde tilbake utbetalingen av 34 millioner US dollar til FNs Befolkningsfond (UNFPA), organisasjonen som er drivkraften i å følge opp vedtakene fra Kairokonferansen. Igjen vil kvinnene i land som Nepal få lide.

Andre regjeringer som bl.a. Norge, må yte økt økonomisk støtte for at FN skal nå de målene som handlingsplanen har satt. Og det dreier seg om kvinners helse. Kvinnebevegelsen i Norge må følge med og være på vakt mot ethvert forsøk på innstramming i norsk abortlov og samtidig være en aktiv støttespiller for kvinner i sør.

Agnete Strøm, internasjonalt ansvarlig i Kvinnefronten