HEGE PAULSEN

Åpen soning i Bergen fengsel er ikke lenger forbeholdt menn. Allerede om en måned kan en kvinneavdeling med plass til fire åpne på Ulvsnesøy.

Kvinnelige innsatte i Bergen fengsel reagerte sterkt da tilbudet om åpen soning for kvinner ble langt ned før jul i fjor. Årsaken til at tilbudet ble lagt ned var den sprengte varetektssituasjonen, som gjorde at Kvinnehuset måtte benyttes til å korte ned soningskøen i stedet for å ta imot kviner som hadde gjort seg fortjent til åpen soning. Men nå ser det ut som om kvinnelige innsatte i Bergen fengsel igjen skal få tilbud om åpen soning. I hvert fall noen av dem.

— Vi jobber med å etablere fire plasser øremerket kvinner på det åpne soningstilbudet som allerede eksisterer på Ulvsnesøy, like ved Osterøy, sier Siri F. Pettersen, fungerende direktør i Bergen fengsel.

Fengselet har nå søkt Justisdepartementet om økonomiske midler til å ruste opp fengselet.

-Vi har søkt om 190.000. Bygget trenger oppussing og et nytt overvåkingskamera, sier Pettersen.

Går alt som planlagt kan de første kvinnene overføres til åpen soning 27. november.