ARNE HOFSETHGARD STEIRO arne.hofseth@bt.no Voss/Bergen

Voss lensmannskontor fikk melding om ulykken klokken 15.35 i går ettermiddag. En turgåer hørte rop om hjelp fra en råk i isen.

— Vitnet så et hode stikke opp fra vannet. Han hørte også rop om hjelp, men isen var så tynn at han ikke torde å gå ut til den forulykkede, sier lensmannsbetjent Jan Bjarne Engebretsen.

Ved elvemunningen Ulykken skjedde like ved der elven Vosso renner ut i Vangsvatnet. Det ligger tykk is på vannet, men på grunn av strømningene er det et stort isfritt område ved munningen.

— Vi vet ikke hvordan kvinnen havnet i vannet. Hun har beveget seg ut på isen, men vi vet ikke hvorfor. Det er ingen som har sett henne falle uti. Hun kan ha gått gjennom isen, eller sklidd på kanten, sier Engebretsen.

Kvinnen var ute på tur med hunden sin da hun falt i vannet. Da politiet kom til ulykkesstedet, stod hunden på land.

Dykkere fra Bergen Da redningsmannskapene kom til ulykkesstedet klokken 15.45, var kvinnen forsvunnet under vann. Det ble gjort søk fra båt uten å finne henne. En froskemann fra Voss brannvern deltok også i redningsarbeidet.

— Vi fryktet at strømmen fra elven kunne ha dratt henne under isen. Froskemannen lette i et stort område uten å finne kvinnen, sier Engebretsen. Han ba om bistand fra Bergen, og Luftambulansen og froskemenn fra Bergen brannvesen ble tilkalt.

Varslet pårørende Først drøye to timer etter at ulykken ble varslet, fant froskemennene kvinnen. Hun lå på bunnen et stykke fra stedet turgåeren hadde sett henne kjempe for å komme seg trygt opp på isen.

— Vi fant henne klokken 17.50. det var gått så lang tid at gjenopplivning var nytteløst. Legen kunne ikke gjøre annet enn å erklære henne død, sier Engebretsen.

Den avdøde kvinnen er fra Voss, men politiet vil foreløpig ikke gå ut med verken navn eller alder. De arbeidet i går kveld med å varsle alle pårørende.

DRUKNET: Froskemenn fra Voss brannvern og Bergen brannvesen deltok i redningsarbeidet i Vangsvatnet. Kvinnen ble funnet livløs i det iskalde vannet drøye to timer etter at ulykken ble varslet. (FOTO: ARNE HOFSETH)