Like fullt klagar verdssamfunnet over at Israel slår tilbake nokre få gonger.

Totalt er 4680 såra og 640 blitt drepne.

Verda er skaka over at ein seriesnikmordar har drepe 10 og såra tre i løpet av drygt tre veker i USA — og med rette.

Men kvifor er ingen like skaka over at Israel vert utsett for i snitt (14.918 åtak delt på 750 dagar) 19,89 åtak innan kvar 24-timars periode? Det er jo mest eit åtak i timen det. Og trass alt: Området District of Columbia, Maryland, Virginia er over dobbelt så stort som Israel ...

LARS-TORALF STORSTRAND,

FREKHAUG