• Vi setter pris på at dette kommer frem. Vi aksepterer ikke at våre underleverandører går på tvers av norsk lov og våre krav, slik det her kan se ut til.

— Vi tar på det sterkeste avstand fra at vi betaler slavelønninger, sier informasjonsdirektør Geir Arne Drangeid for Kværner i en kommentar til Bergens Tidende.

— Vi er opptatt av at både vi og våre underleverandører skal følge reglene, både med hensyn til minstelønn og arbeidstid. Vi forlanger at våre underleverandører forplikter seg til det samme før de får arbeide for oss.

— På samme måte som Statoil, opplever også vi at det er vanskelig å få vite om den enkelte underleverandør virkelig følger reglene og våre pålegg, både fordi reglene til en viss grad er uklare, og fordi vi som selskap ikke har noen klart definert rett til innsyn.