Mange funksjonshemmede måtte se langt etter den planlagte påskeutfarten på Kvamskogen. Norges Handikapforbund Bergen arrangerte tur for funksjonshemmede på Kvamskogen og hadde i god tid i forveien klarert dette med Kvam herad og leder av grunneiersamskipnaden på Kvamskogen.

NHF Bergen har fått overtatt et beltekjøretøy og forventningen var stor da funksjonshemmede endelig skulle få muligheten til å komme til fjells i påsken. For ikke å ødelegge preparerte løyper og være til sjenanse for allmenn ferdsel, var turtraseen planlagt og kjørt opp på forhånd. Marktrykket på en beltebil er ca. 10 prosent av marktrykket til en voksen person.

Grytidlig langfredag morgen startet turen, men ble brått slutt da vi møtte en bom som var blitt stengt kvelden før. Etter kontakt med grunneiersamskipnaden fikk vi beskjed om at slik transport ikke ville bli tillatt og at bommen ikke ville bli åpnet. Hva som var blitt lovet var en ting, en annen ting var at «me eige veien» (under snøen) og den slags ville ikke bli tolerert. Vi snakker her om den vanlige løypetraseen til Steinkvandsdalen, lite brukt pga. lite snø i stigningen og ikke preparert på flere uker. Skuffelsen og frustrasjonen hos passasjerene var ikke til å beskrive.

NHF Bergen håper at dette var et engangstilfelle og ikke et representativt svar fra grunneiersamskipnaden. NHF Bergen og våre medlemmer er med og støtter driften av løypemaskinen med innbetalinger, selv om et fåtall kan gå på ski, men etter dette kan man lure på om Kvamskogen bare er for funksjonsfriske. Hva er da vitsen med å støtte driften av løypem a skinen?

Hvis dette hadde vært transport av utstyr eller «påskevarer» til en hytte, ville sikkert bommen blitt åpnet. Slik transport er jo inntektsbringende for grunneierne.

Er det slik Kvamskogen Grunneiersamskipnad ønsker å ta imot funksjonshemmede, håper vi å få vite dette, før vi tar oss bryet med å arrangere flere «skuffelser» for våre medlemmer.

PS En liten tankevekker. 2003 er funksjonshemmedes år i Europa!

Else Nicolaysen,

leder Norges Handikapforbund Bergen