Lenger nede langs dalsiden, hvor veiene skal tråkle seg gjennom, er det faktisk hytteeiere som ikke vil ha vei. Sikkert Kvamskogen Vel-medlemmer de også. Både oppe og nede i de bebygde feltene er der mennesker som ikke er interessert i vei og bil inn på tunet. Dette er et friluftsområde på fjellet. Stikkord som natur/dyreliv, friluftsinteresser, fred og ro er naturlig i denne sammenheng. Jeg vil ikke ha vei, og valgte hytte i Furedalen nettopp av den grunn. Jeg har orrfugl, harer og småfugl på tunet, og unger som utfolder seg fritt i naturen. Feltet ble planlagt og utbygd uten vei.

Grunneier vil ha inntekter ved å bygge 16 hytter videre opp i snaufjellet, inn i et LNF-område. Kvam kommune iverksetter ideen for ham. I dragsuget av reguleringsplanen tegnes det inn flere lokale veier tett inntil hytter. Her blir min hyttedrøm ødelagt. Mange har protestert, men folk gir opp etter hvert. Kommunen bruker den «tause bulldoser»-teknikken. I denne delen av området snakker vi om gangavstand fra parkering på 4-8 minutter, men pytt, hva bryr kommunen seg om det, grunneier har tre usolgte tomter her, til rike bergensere (og de slipper å rive ...).

LASSE FOSSEDAL