Han styrer et av verdens verste regimer, med omfattende bruk av tortur, drap og politisk forfølgelse på egne medborgere. Store deler av folket lider pga. regimets syke fremtreden, og dette er noe store menneskemengder ønsker skal fortsette. Hensikten til USA er ikke å angripe folket i Irak, men ledelsen. Saddam kan bare fjernes ved en rask og overveldende aksjon fra USA. Hvordan ellers skal man bli kvitt Saddam? Spør man f.eks. Petter Nome svarer han «vet ikke». Disse demonstrasjonene mot USA, med bred støtte i venstresiden, viser en feighet og unnfallenhet som er en skam. Og hva sier de samme menneskene hvis Saddam bruker masseødeleggelsesvåpen, noe han har gjort tidligere? La USA ta Saddam, slik at folket i Irak kan leve et mer verdig liv.

PETTER KIRKEFJORD