Av Ørjan E. Risan,

Nesttun

Et geskjeftig hode i Arbeiderpartiet har tydeligvis funnet ut at noen må ta opp arven med elleville og totalt ubegrunnede reformer i skoleverket. Og ettersom man ikke har en statsrådsposisjon, har man brukt budsjettforhandlingene med regjeringen til å få gjennomslag for at 1. klassingene skal få en lengre skoleuke. I familieverdipartiet KrF er man vel så opptatt av å spise kameler at denne her glir ned i samme slengen. Kjære Ap — hvor kommer disse ideene fra? Hva skal man bruke den ekstra tiden til? Verken foreldre eller lærere vet. Vet dere? Og ikke minst - trenger en 6-åring å sitte mer på skolebenken? Svaret er nei!

Ikke engang etter den håpløse reformen hvor man dyttet 6-åringen inn på skolebenken har f.eks. leseferdigheten i grunnskolen økt. Det er nemlig ikke flere timer sittende på rumpen som skal til. Barn trenger stimulans på en rekke andre områder, også for å utvikle intellektuelle ferdigheter. Dette vet forskere og det finnes mengder av dokumentasjon på dette. Tror Stortingets kvalitetsutvalg at små barns lese- og regneferdigheter skal øke proporsjonalt med flere timer bak en pult?

Og vær snill og ikke kom med argumentet at skolen for små barn selvfølgelig skal gi rom for lek, tjo og hei i skog og mark, og sosialisering. Hvorfor da bruke enorme pengesummer på noe man svært gjerne kunne gjort sammen med venner i gaten, familie og slekt? Bruk de ekstra 200 millionene i skolen, men bruk pengene på fordypning, fysisk fostring og kulturelle, kreative aktiviteter. Ikke på å gjøre skoledagen lengre og mer stressende for alle involverte.

Sats på fornying og kvalitet i skolen, det trengs. Men ikke gjør det på bekostning av behovene til en 6-åring.