DEBATT

Av Olav Munch,

formann i Bergen Næringsråd

Det er ingen god idé.

Det er en god idé å snu alle steiner og lete etter løsninger som rammer barn og eldre minst mulig i den budsjettkrisen Bergen er inne i. Men å redusere i de allerede små bevilgningene som går til næringslivet er å sage over den grenen vi alle sitter på.

Bergen kommunes budsjett er på 5,7 milliarder kroner. 80 prosent går til barnehager, eldre, helse og omsorg. 0,5 prosent knytter seg til næingsavdelingen. Herfra går det blant annet midler til nettverksorganisasjoner som Reiselivslaget, Maritimt Forum, Fiskeriforum, IT Vest osv., alle sammen viktige møteplasser mellom næringsliv og politikk. Slike møteplasser fremmer samspill og skaper allianser som er så viktig for å få til vekst. Eksempelvis kommer ikke gode idéer og finansiering av et prosjekt innen IKT eller havbrukssektoren noen vei dersom ikke reguleringsplaner og infrastruktur er på plass.

Og et nyskapende næringsliv trenger Bergen — ikke minst fordi det er inntektene herfra som skaper grunnlag for velferden. Kortsiktig vil kanskje ikke virkningene bli så store av å skjære ned på næringsstøtten. Men de unge, som vi jo nettopp er opptatt av å gi en god skole i dag, skal om noen år ut for å skaffe seg jobb. Forhåpentligvis er det da mange attraktive arbeidsplasser i Bergen.

Det er også foreslått å kutte i planavdelingens ressurser. Rask behandling av byggeprosjekter er av vesentlig betydning for næringslivet. Mange byer konkurrerer om å tiltrekke seg nye bedrifter. Rask saksbehandling i byggesaker er et virkemiddel for å gjøre seg attraktiv. En nedskjæring her kan dermed få en direkte negativ innvirkning på ny ekspansjon og ny næringsutvikling i Bergen.

Det er også kommet forslag, fra Kaarbø og flere andre, om å ta midler fra Hardangerbru-fondet. Det kan virke besnærende å ta penger fra fondet til en bro Stortinget har lagt på is. Men Hardanger og Vestlandet har ikke lagt broen på is! Den er et viktig tiltak for å styrke infrastrukturen, ikke bare i den regionen men på hele Vestlandet. Også her er det kortsiktig politikk å tappe penger for å løse krisen.

Men hvordan skal man så løse krisen i Bergen kommune? Det dreier seg om å kutte kostnader på to prosent. For næringslivet er kostnadskutt i denne størrelsesorden ikke uvanlig. Det løses gjennom organisasjonsendringer, kritisk gjennomgang av bemanning og aktiviteter og utsetting av oppgaver. Det burde være overkommelig å gjennomføre tilsvarende i Bergen kommune, uten at det går ut over de viktige innsatsområdene.