Jeg tror det er bedre at man kurser angjeldende myndigheter vedrørende forholdene i tunnelene! Disse er ofte under all kritikk hva lysforholdene angår. Man kjører faktisk inn i et mørkt hull, og ser nesten ingenting. Til og med tunnelen under Haukeland sykehus er til tider meget sparsomt opplyst.

Jeg har kjørt i tunneler i mange land, det har vært en fornøyelse. De er flotte, endatil vakre, og så godt opplyst at man knapt merker forskjell fra dagslyset utenfor og lyset inne i tunnelen. Hva finner vi her hos oss? Alt ifra sparsomt opplyste tunneler til dem som er så å si mørklagte. Mangler det planlegging om belysning når man anlegger en tunnel her i landet? Eller er det slik at vi ikke har råd til skikkelig belysning? Det arg u mentet kjøper vi i alle fall ikke.

Se å få oppgradert tunnelene når det gjelder belysning, det er av livsviktig betydning for bilistene, og også meget viktig rent psykologisk.

ELNA MATLAND,BERGEN