DebattAv Runar Henriksen og Tor Ingar Østerud, Det Liberale Folkepartiet

DLFs protokoller sier at Trond Johansen, Frp-utbryter fra Bolkesjø-oppgjøret, ble valgt til 3. varamann for DLF i 1996. Siden den gang er det ikke avholdt noe lovlig landsmøte i DLF før 23. mars 2001 og ekstraordinært landsmøte 19. mai 2001 etter anbefaling fra Kommunaldepartementet.

At denne Trond Johansen i dag kaller seg for leder av DLF er direkte frekt. Trond Johansen mener og tror at det var avholdt sentralstyremøte og landsmøte i DLF i 1997, der han ble valgt som leder. Hvordan kan det da ha seg at valgt leder i 1996, Runar Henriksen, og tre andre sentralstyremedlemmer, inkludert Tor Ingar Østerud, partiets stifter, ikke ble kalt inn til, og heller aldri har mottatt referat/protokoll fra disse møter. Trond Johansen nevner ordet kupp i sitt leserbrev? Hvis han mener seg som valgt leder for DLF i 1997 er det ingen andre enn han selv som gjør forsøk på kupp.

Dersom en avholder sentralstyremøter og landsmøter uten å informere/kalle inn leder og sentralstyremedlemmer, samt ikke sender ut protokoller, er møtene ugyldige og i strid med partiets vedtekter.

At denne Trond Johansen med sine løsaktige og udokumenterte påstander har greid å lure hele det politiske Norge, statsminister Jens Stoltenberg, kommunalminister Sylvia Brustad, Kommunaldepartementet og lovavdelingen i Justisdepartementet er ikke mindre enn sensasjonelt og en tragisk historisk begivenhet. Han kunne selvsagt ikke greid dette selv uten hjelp fra Carl. I hagen og Frps Geir Moe, slik Aftenposten nylig har avslørt.

At denne Trond Johansen tør å påstå at han har ekskludert partiets stifter Tor Ingar Østerud er blank løgn, selv juristene i Justisdepartementet har da funnet ut at dette ikke er riktig.

Denne Johansens neste påstand om at Runar Henriksen er medlem av Generasjonspartiet er også løgn. Runar Henriksen er og har alltid vært medlem av Akershus DLF, dette kan dokumenteres.

Tor Ingar Østerud og Runar Henriksen har fortsatt sitt arbeid i Akershus DLF, som har hatt jevnlige møter i alle år. Ingen av disse har noen gang meldt seg ut av DLF, og Trond Johansen har overhodet ingen rett til å ekskludere noen.

DLF er i dag blitt revitalisert. Nå har hundrevis av mennesker meldt seg inn i DLF og betalt medlemskontingent inn på den samme kontoen som DLF alltid har disponert siden partiet ble stiftet for 13 år siden. Det er dannet fylkeslag i alle fylker og mange nye lokallag. Det har vært fylkesårsmøter og nominasjonsmøter, og det er sendt inn lister av engasjerte politikere over hele landet, som dessverre kuppmakerne Trond Johansen/Carl I. Hagen/Geir Moe og resten av det politiske Norge med et hederlig unntak av Troms, har satt en foreløpig stopper for, til demokratiets store nederlag.

I kretsen bak denne Trond Johansen er det en håndfull mennesker, ca. seks personer. Denne Trond Johansen har ved hjelp av Frp stilt liste i åtte fylker. I Hordaland har han fått bistand, ifølge Bergens Tidende, av Frps 1. og 2. kandidat; Arne Sortevik og Gjermund Hagesæter. I tillegg er alle åtte listene like og ligner mer på et kjedebrev, men er selvsagt en kuppmaker verdig, da hans eneste oppgave er på ordre fra Frp-sjefen er å ødelegge for at andre mennesker får stille til demokratiske valg for det parti en er lovlig medlem av.

Denne Trond Johansen er aldri blitt lovlig valgt som leder av DLF!

Det er helt utrolig at ikke norsk lov kan sette en stopper for denne Trond Johansen og hans «artsfrenders» antidemokratiske handlinger!