For det er vanskelig å forstå ham og kollegiet annerledes når de roser universitetsledelsen for måten de håndterte beboelsen av Sydneshaugen 10. For å kort oppsummere håndteringen: Universitetet kuttet strømmen. De brukte minst 100.000 kroner på å ha uniformerte menn utenfor huset 24 timer i døgnet. Disse uniformerte mennene kuttet ekstern strømforsyning, kuttet vannet, truet med å stoppe matinntak og spikre plater foran vinduene. Universitetet anmeldte beboerne til politiet som sørget for at de ble båret ut av huset og arrestert.

Nå leier ledelse inn vektere slik at huset forblir ubebodd.

Et annet og enda mer bokstavelig uttrykk for universitetsledelsens «gode hånd» kan jo være den knyttneven fungerende (?) uiversitetsdirektør Sverre Spildo løftet mot ironi-vekterne fra «dialog kommunikasjonssikring» da de møtte opp en morgen til parodiaksjon utenfor ledelsens kontor på Muséplass. En gang lærte jeg at kunnskap er makt, men nå har Grønmo og Det akademiske kollegium lært meg at kunnskapsmakt er nevemakt.

ESPEN EDVARDSENBERGEN