For kort tid siden møtte jeg på vegne av Venstre utdanningsminister Trond Giske til debatt om høyere utdanning i Studentersamfundet i Trondheim. Der utfordret jeg Giske til å svare på følgende spørsmål: Vil Arbeiderpartiet følge opp vedtatte kvalitetsreformer for høyere utdanning med nødvendige bevilgninger, slik at undervisningen faktisk styrkes, samtidig som det ikke går på bekostning av forskningen?

Oppsiktsvekkende nok klarte eller ville ikke Giske svare på dette. Han prøvde i stedet å bløffe seg unna med å snakke om Aps løft i studiefinansieringen, et løft det er tverrpolitisk enighet om, men hvor Ap valgte å alliere seg med Frp for å piske studentene raskere gjennom studiet.

Når jeg leser Trond Giskes floskler om høyere utdanning i BT 27. august, hvor han igjen snakker om kvalitetsreformer uten å snakke om ressurser til undervisning og forskning, begynner jeg å ane dyp uro. Jeg frykter at Ap på nytt vil spare seg til kvalitet i høyere utdanning.

Venstre kjemper for et radikalt løft for forskning og høyere utdanning i Norge. Vi vil erstatte Trond Giske og Aps defensive, sentralstyrte sparepolitikk med å gi forskningsmiljøene frihet, tillit og ressurser. Den jobben har vi begynt på, blant annet ved gjennomslag for drastiske forbedringer av universitets— og forskningsbudsjettene for 2001.

Venstre vil heve norsk forskningsinnsats med minst 10 milliarder kroner innen 2005, og ha en betydelig bedring av studentenes økonomi og hverdag. I tillegg må vi slutte med den meningsløse detaljstyringen og byråkratiseringen av dyktige forskere. Langt mer penger må gå direkte til forskningsmiljøene. Det er pinlig at landets fremste fagfolk på sine områder snart må bruke mer tid på å fylle ut skjemaer enn på å drive forskning.

Jeg tror det viktigste for at Norge skal lykkes som forskningsnasjon, er å gjøre det langt mer attraktivt å velge forskning som karrierevei for dyktige unge mennesker. Venstre vil opprette minimum 700 nye rekrutteringsstillinger de neste fire årene. Vi vil også gjøre vitenskapelige stillinger, særlig i grunnforskning, mer attraktive, både lønnsmessig og når det gjelder tilgang på driftsmidler, utstyr, hjelpestillinger og lignende. Slik kan vi få optimismen, nyrekrutteringen og gløden tilbake i alle de forskningsmiljøer som altfor lenge har gått på sparebluss.

Samtidig må en langt bedre studiefinansiering gjøre det mulig å være student på heltid, uten å bli gjeldsslave til staten etterpå. Nåværende og fremtidige studenter skal ikke skremmes vekk fra høyere utdanning grunnet frykt for gjeldsbyrden. Ap og Frp sørget sammen for at denne frykten fortsatt består. Jeg håper Stortinget etter høsten settes sammen slik at Ap og Frp ikke lenger har flertall for sin bruk av pisk mot studentene, og at en ny regjering kan gi forskning og høyere utdanning det ressursløft som er nødvendig. Venstre vil være en garantist for at dette virkelig skjer.

Av Odd Einar Dørum, Venstres utdanningspolitiske talsmann