Da straffesaken mot Rune Jansen startet i Bergen byrett mandag fremstilte egentlig aktor, politiadjutant Helge Vigerust i Bergen politidistrikt, de fleste av Galleri Jonsvolls kunder som naive.

— Svært mange av tiltalepostene for grovt bedrageri og dokumentfalsk kunne vært unngått om kjøperne hadde brukt fagfolk før de brukte store beløp på disse maleriene, sa Vigerust, og forklarte at egentlig kunne kjøperne ha avslørt de falske signaturene og overmalingene selv.

— En UV-lampe til 150 kroner kunne avslørt mye, sa aktor.

- Rart hvor lite de undersøkte

Tiltalte, Rune Jansen (39), ga også uttrykk for at han syntes det var rart hvor lite kundene undersøkte maleriene de kjøpte.

— Ofte brukte jeg tusj. Og det er ikke helt den store tingen å avsløre, sa Rune Jansen, som også bekreftet at de han solgte bilder for, gjennom sitt galleri, aldri ville bli registrert.

— Mange ville vel ikke at likningskontoret skulle vite at de solgte bilder, sa han.

Dommer Håkon Rastum: - Det gjaldt vel ikke alle?

Jansen: - Ikke alle.

Tilstod det meste i retten

Allerede i 1994 tilstod Rune Jansen i brev til kunder som hadde avslørt ham. I ni politiavhør i 1999 nektet han imidlertid for svindel - helt til han ble konfrontert med sakkyndiges uttalelser. Da begynte tilståelsene å komme. Og helt frem til rettssaken startet i går er det kommet stadig nye tilståelser. Så langt er 39 forhold erkjent. Alt fra en rekke tilfeller av grove bedragerier og dokumentfalsk til alle mulige brudd på regnskapsloven.

— Vi fikk et veldig sykt barn i 1994. Fra da av laget jeg min egen verden på jobb for å bygge meg opp til jeg kom hjem igjen. Jeg ville så gjerne gjøre noe vellykket på jobb. Det var da jeg begynte å signere falske bilder med kjente kunstneres signaturer, sa Jansen i retten i går. Han navnga også en mann som hjalp ham å overmale på malerier.

— Rart han ikke forsto hva jeg drev med, sa Jansen.

Berent Friele lurt

Totalt mener påtalemyndigheten at han solgte falske malerier for 2,2 millioner kroner, men forsøkte seg på langt mer. Han ble konfrontert med maleri for maleri i går, og tilstod alle svindleriene - minus fem. Et maleri han solgte til den kjente forretningsjuristen Berent Friele i 1993, var ett av dem han håvet inn mest penger på. Et usignert «Kong Sverre over fjellet» kjøpte Jansen østpå for mellom tre og fem tusen kroner. Så påførte han Knud Bergsliens signatur, og solgte det videre til Berent Friele for 150.000 kroner. To år senere kom Friele tilbake til Galleri Jonsvoll med maleriet, og ba Jansen selge det videre for ham. Da solgte Jansen det samme, falske maleriet for 250.000 kroner til bergenseren Atle Halvorsen.

— Friele fikk igjen sine 150.000, og så tjente jeg 100.000 kroner til, sa Rune Jansen i retten i går.

Atle Halvorsen har totalt kjøpt falsk kunst for 1,2 millioner kroner av Jansen, og har ennå ikke fått fem øre tilbake.

— Han er en av de få som ikke har ringt meg. Nesten alle de andre har fått pengene igjen, sa Jansen i retten i går.

Politiet innrømmet glipp

Det hører med til historien at Nasjonalgalleriet avslørte 10 falske Jansen-malerier allerede i 1996, og sendte saken til politiet i Bergen. Saken ble da henlagt uten etterforskning. Da Bergens Tidende og Dagens Næringsliv satte søkelyset på Galleri Jonsvoll igjen i 1999, beordret statsadvokaten etterforskning.

— Sett i ettertid var det feil av politiet ikke å starte etterforskning i mars 1996, innrømmet politiadjutant Vigerust uoppfordret i retten i går.

Det er avsatt tre uker til rettsforhandlingene. Men allerede etter en dag synes det klart at saken neppe tar mer enn vel en uke. Fordi Jansen er kommet med flere tilståelser har politiet svart med å trekke noen tiltalepunkter. Dermed blir det langt færre vitner. Jostein Alvheim er forsvarer i saken.

KNUD BERGSLIEN: Dette maleriet «Kong Sverre over fjellet», påstått malt av Knud Bergslien, ble solgt til den kjente bergenseren Berent Friele i 1993 for 150.000 kroner.