For å rette opp de noe variable resultatene de siste årene, må det sannsynligvis store omstillinger til i organisasjonen. Store tap på verdipapirer og uheldige IT-investeringer gjør det nødvendig å kutte hoder i tiden som kommer. Hvem skal bidra til at inntjeningen holdes oppe i «den nye banken»? Jo det er kundene. For å komme tilbake til gode resultater vil banken måtte se seg nødt til å heve gebyrer og øke rentedifferansen. Tapene vil dessuten bare øke i tiden som kommer. Dette betyr at det blir dyrere å være kunde i SpareBank 1 Vest.

Det er ikke vanskelig å plassere skylden for de dårlige tidene. Den ligger helt klart hos styre og ledelse i banken. Evnen til å se fremover har nærmest vært totalfraværende. Kanskje man bør bytte ut ledelsen med jevne mellomrom og ikke la dem gro fast i stolen. Det heter seg at det tar lang tid å snu en elefant og det tror jeg dessverre vi vil oppleve i dette tilfellet. Dersom du ikke vil være med å betale på denne snuoperasjonen, anbefaler jeg deg som kunde å bytte til en annen bank.

ARNE HOLM