Jeg viser til tidligere debatt mellom Bergen og fylket vedrørende organisering av den kulturelle skolesekken. Bergen kommune ønsket en ubyråkratisk modell der midlene skulle gå til å utvikle ulike samarbeidsprosjekt mellom grunnskolen og profesjonelle kunst— og kulturutøvere. Målet er å gi elevene økt tilgang til ulike kulturuttrykk og selv delta i kulturelle aktiviteter. Skolen får dermed en unik mulighet til å skape nye læringsarenaer som fremmer kreativitet og fantasi.

Jeg registrerer at mistanken var berettiget. Et halvt år etter debatten velger fylkeskommunen å søke etter egen prosjektleder. Er det blitt en naturlov at minst mulig av de tildelte midlene skal gå til det egentlige formål?

Ruth Grung,

Tidligere skolebyråd i Bergen kommune