Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda (KOMFY) snøt tydeligvis avisen for en sensasjon i forbindelse med bystyrets møte mandag 27. oktober. Det beklager vi på det sterkeste!

Avisen var som vanlig på jakt etter nyheter og så for seg at her kunne det bli en politisk skandale at det ble delt ut Friele-kaffe utenfor det gamle rådhuset og dette før Herman Friele ble valgt til byens nye ordfører! Dessverre var det bare «noen» som sto utenfor det gamle rådhuset og delte ut kaffe med en uttalelse om kulturhuset på Nesttun. Noen var i dette tilfelle Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda som ønsket å gratulere de ny bystyrerepresentantene med valget og at de nå skulle ta fatt på fire år i bystyret til beste for Bergen.

Før valget fikk Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda en avtale med Frp, Høyre, SV og Venstre om at de ville gå inn for at det i løpet av høsten 2003 skulle inngås leieavtale med formål bygging av det nye kulturhuset på Nesttun. Kontaktutvalget i Fana og Ytrebygda mener at denne avtalen forplikter det nye byrådet og representantene i bystyret, og benyttet derfor det første møte i den nye bystyreperioden til å minne om den avtalen som er inngått med et politisk flertall i Bergen.

BT skriver videre at «så var det bare en markering av kampen for kulturhuset på Nesttun». Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda ønsket ved å gi en pose kaffe å markere at politikerne måtte være «våkne» når denne saken kommer til behandling i byrådet/bystyret, og at nettopp en pose kaffe kan hjelpe på det. Avisen nevner ordet «kampen» for kulturhuset på Nesttun, og en kamp har det vært i mange år. Kulturhussaken har vandret i det politiske miljøet i Bergen i mange år. Hele tiden har vedtak blitt fattet med stort flertall for at en vil ha kulturhus på Nesttun. Det både har vært og er et politisk flertall i Bergen for at Fana skal få sin etterlengtede kulturarena. For Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda har det vært en «kamp» å forholde seg til en sentral kulturadministrasjon som etter vår mening ikke er interessert i at bydelen skal få sitt kulturhus.

Vi synes det er sterkt beklagelig at ikke en avis som Bergens Tidende løfter sitt blikk mot bydelen Fana og ved selvsyn ser den store aktiviteten som er i 3. sektor (frivillige lag og organisasjoner). På den måten kunne Bergens Tidende vært med og belyst behovet for et eget kulturhus i bydelen.

Av Eivind H. Hermansen, leder, Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda