Merete Birkeland i bystyregruppen til KrF, kjenner åpenbart til de gjennomarbeidede planene som foreligger for sambruk av skole og kulturhus, og hun påpeker to vesentlige forhold i sitt innlegg i BT (24.07.03); det mer enn 20 år gamle behovet for et kulturhus i Fyllingsdalen og det påfallende behovet for opprusting av bydelens eldste skole.

Sælen skole er mer enn 110 år, men selv om bygningene rett nok er fra begynnelsen av 1970— tallet, har forfallet grepet tak. Skole og byggeier er i dialog om tingens tilstand, men det skygger likevel ikke begeistringen for et kulturhus innlemmet i Sælen skole. Et kulturhus som kan huse bydelens kulturelle mangfold og samtidig imøtekomme skolens tiltrengte behov for bygningsmessig oppgradering - en løsning alle er tjent med.

Det er flere påfallende elementer i de planer som foreligger: En rimelig løsning for et kulturhus som kan realiseres trinnvis, sentral beliggenhet i bydelen, miljøvennlig (ingen inngripen i grøntanlegg), et samlingssted for musikkorps, kor, teatergrupper, popband, borettslagsmøter, konfirmasjoner, brylluper med flere.

Jeg mener at Birkeland som bystyrepolitiker har grepet gode politiske poenger; investering i kultur, investering i barn og voksnes trivsel og barns oppvekst, investering i velferd, opprusting av skolebygg for å nevne noe.

Som rektor på Sælen skole har jeg fulgt utviklingen i dette prosjektet på nært hold i den seinere tiden, og opplever stor interesse fra mange hold.

Vi vet at kultur har en utgiftsside, men det har ikke forhindret realiseringen av operahus – uten sammenlikning for øvrig. Det skal lite kreativitet til for å sikre leieinntekter i et kulturhus i Fyllingsdalen.

Kanskje vi opplever at flere sentrale politikere i tiden fremover tar til orde for at Fyllingsdalen etter 20 år skal kunne ta i bruk et kulturhus.

Jan Eide, rektor Sælen skole