Hadde noen gitt uttrykk for noe slikt for tjue år siden, ville vedkommende blitt karakterisert som moden for dårekisten. At noen av byens politikere mister gangsyn og fortaper seg bak papirhauger og tallkolonner er beklagelig. Trøsten har imidlertid gjennom årene vært at det alltid har vært noen som var i stand til å korrigere de villfarne.

Slik er det dessverre ikke i dette tilfellet. Maken til kortsiktig tankegang skal det letes lenge etter. Her rår mammon grunnen alene. Man kan spørre seg hvorfor ikke det gamle rådhus, Småkirken og Torgallmenningen i samme rennet? Sjømannsmonumentet og den nye skiferen må da kunne gi god fortjeneste. På femtitallet ville bystyret rive både Bryggen og Marken. I dag ville slike ideer sjokkskade oss. De nye ideer skyldes visstnok kommunal fattigdom. Etter mitt syn må det skyldes mangel på kommunal fremsynthet og total historieløshet.

Det er de samme bystyrerepresentanter — ingen nevnt og ingen glemt - som solte seg i glansen av - og stod frem med smil og stolthet da det med brask og bram ble forkynt at nå var Bergen blitt kulturby 2000.

Intensjonene glemmes sannelig fort. Den kommunalt og pekuniært betingede buksevæting som her legges for dagen, gir alvorlig grunn til bekymring for oss som er historisk interessert i byen vår. De rubriserte bygninger er, bortsett fra fengselet, rimelig bra vedlikeholdt.

At brannstasjonen var blitt en flott ramme om et fremtidig brannmuseum, er det ikke tvil om. Brannvesenet har gjennom alle år vært flinke til både å ta vare på og sette i stand gammelt materiell. Samlingen er i dag enestående i sitt slag i Europa. Her har man muligheten!

Stiftsgården har en lang historie og er blant annet med sin arkitektoniske anakronisme blindfløyen og sitt interiør et enestående byggverk som er nært knyttet til byens historie. Men, selg rukkelet, byens politikere ser ingen grunn til å ta vare på herligheten. Det hender at politikere mobbes for å skifte standpunkt - det liker journalister å harselere over. Det er imidlertid som kjent ingen skam å snu i tide, men det er dessverre for sent å snu når ulykken er inntruffet.

Som bergenspatriot gremmes jeg slik i min sjel at utflagging fra den vanstyrte by overveies. Det er et skammens monument våre folkevalgte her reiser over sin udugelighet og total mangel på byhistorisk forståelse.

AV HALLVARD BAGGE