I helgen var det folkefest i by'n med mengder av gratiskonserter og annen moro, og samtidig går en større folkemusikkmønstring av stabelen i byen, riktignok i behørig avstand fra pressens oppmerksomhetsfelt. I tider som denne får Bergen et nesten kontinentalt preg over sitt underholdningstilbud, og alt er såre vel. Men det er viktig at vi ikke glemmer den videre satsingen i disse festivalherlighetene.

Målet må selvsagt være at hele fylket skal kunne tilby et bredt kulturtilbud til enhver tid, og at tilbudene ikke bare konsentreres om Bergen. Nøkkelen til dette går gjennom kommunenes satsing på lokale krefter og arenaer hvor unge entusiaster kan få utfolde seg. Dersom vi ikke klarer på skaffe til veie egnede øvingslokaler for ungdom, kan det føre til store tap for det lokale kulturlivet. Mangel på steder hvor ungdom kan øve og utvikle seg, vil føre til at mange unge ikke velger å drive hobbyen videre — om det så er musikere, teatergrupper eller billedkunstnere. En slik utvikling er ikke ønskelig. Det er jo bare å tenke på hvordan en kulturscene uten ettervekst vil se ut. Ønsker vi et teatermiljø hvor de samme, etablerte navnene rår grunnen for all fremtid, uten at teateret blir revitalisert gjennom nye folks inntreden? Vil vi at det etablerte musikkmiljøet ikke skal føle at de blir pustet i nakken av ungdommer med talent og nye tanker?

Selvfølgelig er svaret nei. Alle kunstarter trenger at nye fjes med nye visjoner utfordrer det etablerte. Det er slik kulturuttrykk utvides, og det bør være i vår alles interesse. Det er derfor viktig med en aktiv politikk for å sikre gode øvingslokaler for fremtidens kulturarbeidere. På den måten kan vi fortsatt nyte det brede tilbudet vi har for tiden, i visshet om at vi kan opprettholde den standarden også i årene som kommer.

Stein Ove Lien, fylkesstyret AUF i Hordaland