Hvor mange er det i dagens Norge som kjenner til det som hendte i Tyskland natten til 10. november 1938, og hvorfor den ble kalt Krystallnatten?

Hitler brukte jødene som syndebukk for alle negative ting i det tyske samfunnet, og hans propaganda ble systematisert og gjentatt så lenge og ofte, at den ble sittende i folks bevissthet, og hele samfunnet ble forgiftet. Domstoler utøvet nye lover, og jøder, sigøynere og homofile var annenrangs mennesker, som ikke lengre hadde samme rettigheter som andre.

Radio og aviser ble flittig brukt til denne propaganda. Plakater, skolebøker, ukeblader, film og teater, historieforfalskning. Kirken forholdt seg taus.

Noe av den samme formen for propaganda har vi hatt i årevis i vårt eget samfunn. Venstresiden i norsk politikk har effektivt kneblet kristendomsundervisningen i skolen, slik at 2 -3 slektsledd ikke har fått med seg sannheten om jødenes historie, som knytter Norge og jødene sammen, som den kristne nasjon mange mener vi er.

Jesus var jøde, og vår frelse kommer fra jødene.

Norske media, med NRK i spissen, har tutet oss ørene fulle om «den okkuperte vestbredden», «den palestinske nasjon», samt at Israel har okkupert «landet til det palestinske folk». Myten om et palestinsk folk er laget av Arafat & co. etter at araberne tapte krigen mot Israel i 1948.

Dette som her er nevnt er ren historieforfalskning, og det vet de fleste som i dag leder media.

På tv får vi høre autoritetspersoner som Willoch og Stålsett, samt flere politikere uttale seg, og en kan lure på hvilken karakterer disse fikk i historie på skolen. Deres uttalelser angående Israel står til stryk.

Hvor lenge skal disse få lov til å så sin gift?

Hvor lenge skal tv, aviser og ukeblad få lov å forurense det norske folks sinn?

Våre barn og ungdommer blir villedet, på samme måte, og med de samme midler, slik det tyske folk ble, og Kirken er like taus i dag som den gang. Hvilket samfunn er disse med på å skape?

Grunnlaget for en ny Krystallnatt er langt på vei lagt til rette, og det er allerede skjedd i Frankrike, hvor synagoger er skjendet og satt i brann.

Er dette virkelig hva det norske folk ønsker, så hjelp oss Gud. Det som er i ferd med å skje i dag, kan en lese om hos profetene Sakarias kap. 12, vers 2 — 10, og Esekiel kap. 36 - 38.

«Det en kristen gjør, må han selv bære ansvaret for, men det en jøde gjør, må alle jøder bære ansvaret for».

(sitat fra Anne Franks dagbok.)

Av Svein Krogenæs