Der skal han avduka ein skulptur laga av Willy Mæland og elevane ved skulen. De neste 14 dagane blir rimeleg hektiske for skulen som skal førebu den store hendinga.

Elevane har vore ute i skogen og samla inn material til skulpturen, som skal vera eit symbol for temaet i grunnskuleveka: «Ingen utafor».

Skulane på Våge, Sortland og Moster har hatt prosjekt der nulltoleranse mot mobbing er tema.