Jeg må sende denne beskrivelsen i retur til avsender! Det usmakelige er vel fotballens kravmentalitet og den guddommelige troen på fotballens betydning. Hvor mange gedigne fotballanlegg trenger vi i Fyllingsdalen? Ser ikke Thorsen verdien av et uberørt naturområde, med en skjønnhet som Krohnegårdens? Nei, her må det bygges, her må vi utvide veien og få økt trafikk og tilgjengelighet, her skal turgåere og naturelskere bort. Men det er ikke usmakelig? Området ligger jo bare der og «nesten roper etter en fotballbane»!

Hvorfor bruker ikke Thorsen ordet fotball i sitt innlegg? Han skriver baneanlegg og idrettsanlegg, men det er jo et fotballanlegg? Betegnelsen idrettsanlegg brukes som en kamuflasje for hva dette egentlig dreier seg om.

Vi vet jo alle at Trond Mohn er en ekte venn av idretten, men han slipper å bruke penger på oss som vil bevare Krohnegården. Bergen kommune slipper å bruke penger på oss. Hordaland vegkontor slipper å bruke penger på oss. Vi er fornøyd med Krohnegården som den er. Og den stenger heller ingen ute, slik området er i dag.

Disse hordene av primitive fotballtilhengere slutter ikke å forundre meg. Min oppriktige mening er at fotball er en sneversynt og egosentrisk idrett. Thorsen og hans meningsfeller er sikkert uenig med meg i det.

Når oppfatningen av hva som er usmakelig ikke rekker lenger en til ens egen nesetipp, da bør man forsøke å spørre seg selv om fotballen kanskje langt på vei tilsidesetter andre menneskers ønsker for sin fritid og sine aktiviteter. Thorsen bør forsøke, men oppriktig talt, jeg tror ikke han får det til.

KENT OVE EIDE, FYLLINGSDALEN