Av Ole Irgens

Jeg oppfordrer alle som tror at Krohnegården er velegnet som «næranlegg» for Løv-Ham å gjøre følgende test: Gå ned til Lynghaugparken, og tenk deg noen tribuner langs den eksisterende banen og et garderobeanlegg der de stygge (og nå tomme) kjøreskolebrakkene ved Texaco-stasjonen står. Se på adkomst, både til fots, med buss og med bil. Så vender du nesen mot Krohnegården. Ta gjerne beina fatt, men sannsynligvis vil du velge bil, slik alle andre som skal opp hit må; det er nemlig ganske mange og lange oppoverbakker, og veien over Krohnegården er smal og helt uten fortau. Se på naturområdet, snakk litt med folk du treffer som er ute på tur med hundene sine eller er på vei til og fra Løvstakken. Prøv så å forestille deg et svært idrettsanlegg plassert midt i denne naturperlen, og den intense biltrafikken dette vil medføre. Da skjønner du kanskje hvorfor nesten samtlige av beboerne i området har protestert mot anlegget, og hvorfor engasjementet mot planene fortsatt er så stort.

Det påstås riktignok at grunnforholdene i Lynghaugparken er for dårlige til et slikt anlegg, men ærlig talt: Området brukes til fotball i dag, det settes opp et svært tivoli på den eksisterende grusbanen hver sommer, og fortsatt kan jeg ikke se annet enn at banen ligger veldig bra der den gjør. (Er det forresten noen som har undersøkt om myrområdene på Krohnegården er velegnet for et idrettsanlegg av denne størrelsen?)

Så kan man jo spørre seg selv hvorfor det er så om å gjøre å få bygget Løv-Hams fotballanlegg nettopp på Krohnegården. Er det kanskje slik at den gavmilde sponsoren som gjør det mulig for LøvHam med «betydelig økonomisk medvirkning» (sitat byrådssak 148/00) er bundet til at anlegget bygges nettopp her? Da er dette forhold som bør opp og frem på bordet fortest mulig; det betyr nemlig at noen prøver å kjøpe seg vei utenom de demokratiske prosesser, og det er en fremgangsmåte byrådet i så fall må ta skarp avstand fra.

Like før jul hadde for øvrig Eva Grimstad et utspill i BT der hun gikk inn for en langt mer variert utnyttelse av området på Krohnegården, mer i tråd med beboernes ønsker for området, med ballbinger, skøytebaner, skiløyper og akebakker. Jeg ser ikke spor av disse forslagene i innlegget 5.4., så man kan jo undres på hvor seriøst dette egentlig var ment, når den eneste tanken hun åpenbart har i hodet nå, bare noen få måneder senere, er fotball og intet annet enn fotball.