Av Eva Grimstad,Hordaland Fotballkrets,Roald Bruun-Hanssen, leder anleggskomiteen

Vi har respekt for at miljø— og velforeningene i området engasjerer seg i saken og at de er opptatt av å ta vare på naturområdet, men vi finner utspillet lite konstruktiv og dessverre skjemmet av misvisende saksopplysninger.

  1. Det er i dag stor mangel på fotballanlegg til organisert aktivitet i Bergen kommune. I idrettsmeldingen er det dokumentert en mangel på 70 fotballbaner for å dekke fotballens behov. I Fyllingsdalen hvor det bor ca. 29000 mennesker bør det etter en norm basert på befolkningsgrunnlag være 15 fotballbaner for å dekke behovet. Det er i dag 6 store og 3 mindre baner i Fyllingsdalen (se idrettsmeldingen). HFK har i år fra klubbene i Fyllingsdalen påmeldt 110 lag til våre serier. Det utgjør blant annet 20 prosent av befolkningen mellom 7 og 30 år i bydelen. Behovet for flere anlegg er meget stort i bydelen, så stort at bl.a. Fyllingen IL i dag må si nei til barn og unge som ønsker å spille fotball.
  1. Det er ikke lett å finne arealer i Bergen til å bygge fotballanlegg, men Krohnegården er et slikt område. Det er naturlig å være opptatt av å finne en løsning som tar hensyn til andre interesser enn bare fotballen sine, men dersom vi i Bergen kommune ikke skal kunne utnytte områder på størrelse med Krohnegården, så er vi redd det blir meget vanskelig å finne egnede tomter.

Dersom det i bydelen finnes flere og bedre alternativ enn Krohnegården så vil ventelig den prosessen som er politisk, bestemt avdekke det. Dersom Krohnegården er det beste alternativet, håper vi debatten kan bli konstruktiv rundt best mulig utnyttelse av området til beste for alle.

  1. Påstanden fra velforeningene om at fotballen kan benytte en av de 27 andre fotballbanene som ligger nærmere Løv Hams nedslagsfelt enn Krohnegården, er desinformasjon. I hele bydelen er det registrert totalt 9 fotballanlegg.

Nærmiljøanlegg og balløkker som er bygget i tilknytning til skoler og borettslag, er bygget til uorganisert bruk og kan ikke på noen måte blandes inn i denne diskusjon. Utspillet om at Løv Ham kan spille og trene på Varden vitner om lite innsikt i idrettens reelle problem. Anlegget på Varden er sprengt mht. bruk og dekker bl.a. ikke behovet til Fyllingen IL sine lag.

  1. Idretten er Bergen og Hordalands største barne- og ungdomsorganisasjon, og innenfor idretten er det fotballklubbene som samler suverent flest deltakere. Dette forebyggende arbeidet gjøres av frivillige entusiaster og bør etter vårt syn fremheves og gis gode rammebetingelser. I det perspektivet bør debatten dreie seg om hvordan vi kan utnytte ledige områder til beste for alle, og ikke bli ødelagt av innspill med faktaforvrengning og grove overdrivelser.