Det er litt trist med politikere som totalt mangler sidesyn. Eva Grimstad står antakelig for en linje der det først skal anlegges 70 fotballbaner i Bergen, så får andre behov Bergen og bergenserne har, ta til seg av det som måtte være igjen.

En fotballbane anlegges ved å ødelegge det eksisterende området. Et friluftsområde kan ikke anlegges (men det kan tilrettelegges) selv om en «Friområdemelding» skulle vise at Bergen har et dokumentert behov på 200 områder med flatt terreng for dem som ikke kan gå i fjellet. Det går an å anlegge små grønne pletter med busser og biler susende forbi i en evig strøm. Til pynt kan de være, fine kan de også være å se på når du suser forbi i buss og bil, men fin som rekreasjon? Eva Grimstad mener antakelig det. Vi har forskjellige behov, tydeligvis.

Eva Grimstad skriver at hun har respekt for miljø— og velforeningenes engasjement. Hun nevner ikke at bydelsstyrene i Laksevåg og Fyllingsdalen står på miljø- og velforeningenes side i denne saken. Med andre ord, hun har respekt for deres standpunkter, men ikke nærmiljødemokrati i praksis. Det hun kaller for respekt, kaller jeg for en nedlatende holdning.

Jeg håper at det snart kommer noen fremsynte politikere på banen i denne saken.

KENT OVE EIDE,FYLLINGSDALEN