I innlegget stiller han spørsmål ved om behovet for et anlegg i Krohnegården faller bort nå som Frøya har fått en gave som gjør dem i stand til å utvide sitt anlegg. Intensjonen til giver har aldri vært at hans gaver skal føre til at kommunen reduserer sine vedtatte anleggsplaner. Det ville være meningsløst dersom kommunen reduserte sin innsats på idrettsområdet fordi man i Bergen har en sjenerøs og samfunnsbevisst person som ønsker å støtte barne— og breddeidretten. Det føles derfor usmakelig at man prøver å utnytte en sjenerøs gave for å stoppe andre idrettsanlegg.

TORE THORSEN, LEDER IDRETTSRÅDET I BERGEN