Når man skal velge mellom ulike alternativer skal dette etter vårt syn være ulike realiserbare plasseringsmuligheter.

Byråd Tom Knudsen uttaler at man har lagt ned et stort og omfattende arbeid for å finne frem til et sted hvor et fotballanlegg i Fyllingsdalen skal plasseres. Arbeidet har bestått i å finne to alternativer lokaliseringer, steder som Byrådet til slutt finner ut ikke lar seg realiseres. Dermed står man igjen med Krohnegården som eneste alternativ.

Forut for dette har Byrådet i samarbeid med samarbeid med idrettens organer og Løv-Ham hatt inngående diskusjoner uten at vi Velforening har fått delta. De ovennevnte diskusjonspartnere har altså bestemt seg hvorledes de vil utforme vårt nærområde.

Miljøforeningen i området har i ettertid hatt uformelle samtaler med styret i Løv-Ham. Her kunne man få opplyst at Løv-Ham ikke nødvendigvis ønsket seg til Krohnegården. Dette er interessante opplysninger fordi dette gir fordi dette gir muligheter til å finne frem til nye løsninger. Når 25 av 26 bydelsstyrerepresentanter i Fyllingsdalen og Laksevåg sier nei, når hele befolkningen i området seier nei, når naturvernorganisasjoner, andre idrettslag og lignende sier nei, når regjeringen legger opp ril at lokaldemokratiet skal få større innflytelse som nettopp i slike typer saker, ja da håper jeg inderlig at de neste beslutningstakere i denne prosessen. Komité for idrett og kultur og deretter Bergen Bystyre, vil avvise Byrådets innstilling som totalt meningsløs.

Velforeningene i området har i hvert fall ikke sagt sitt siste ord i denne saken.

Av Terje Mikkelsen, leder Krohnegården Miljøforening