Som tidligere mishandlet kvinne velger jeg å ta dette personlig. Og eget møte med politiet etter å ha vært utsatt for vold fra min samboer tilsier at kanskje politiet selv burde se litt på sin egen kritiske sans. En kommentar som denne er betegnende for min erfaring:

«No har eg snakket med han der mannen din, og han ser jo ut til å vere en grei kar, han». Dette kom fra politimannen med ansvar for min voldsanmeldelse mot min samboer for noen år siden. Hvor er politiets kritiske sans når en 21 år gammel kvinne som har måttet flykte til Krisesenteret med sitt lille barn, blir møtt med slike utsagn?

Går kanskje politiet rundt og tror at man kan se på menn om de bak låste dører og tykke gardiner slår, truer og voldtar, og er det rett og slett derfor så mange anmeldelser fra mishandlede kvinner ender i bunken med henleggelser? Mitt svar til Harald Andersen på utsagnet om at jeg burde ha forstått hva som ventet meg er enkelt: Politiet kunne jo heller ikke se det på ham, så jeg er i godt (?) selskap!!

AV VOLDSOFFER BERGEN