— Selv om pasienten bruker rullestol, er det vel ikke uten videre sikkert at han er ufarlig for sykepleiere, sier Frøyen.

Selv om pasienten måtte holde sengen, vil det måtte komme til fysisk nærkontakt mellom pasienten og sykepleierne.

— Man driver ikke sykepleie på en meters avstand. Dersom det er økonomien som gjør at politiet ikke vil trygge vår sikkerhet, synes jeg det er grunn til å reagere.

— Hun har ikke hørt at det tidligere har vært problemer mellom sykehuset og politiet i slike spørsmål.

— Så langt jeg kjenner til det, har det alltid fulgt politivakt med farlige fanger, sier hun.

— Forstår du at ansatte som er på vakt reagerer med frykt når det kommer pasienter til sykehuset som samme dag er blitt varetektsfengslet for drapsforsøk?

— Ja, hvem ville ikke reagere på det. Det er klart jeg forstår den reaksjonen.