Senterpartiet meiner regjeringa fører vidare Ap-regjeringa sin politikk og undergrev distriktslandbruket «Haldninga til at strukturen i norsk landbruk må endrast og at bruk med 12-15 mjølkekyr er for små for framtids-Norge, gjev grunn til alvorleg uro i næringa og distrikta.» heiter det i ein uttale frå årsmøtet.