«Forlystelsen, den utspekulerte flørten, forelskelsen og tvilen.» Dette er han selvfølgelig i sin fulle rett til å mene — og også til å savne «trøkk», mens blod så vidt jeg vet ikke inngår i Verdis sceneanvisninger. Dagens norske knivstikkerpraksis var vel heller ikke særlig karakteristisk for 1800-tallets parisiske «high society». Men de medvirkende kan - til tross for manglende livserfaring og lav eq (hva det nå måtte være) sammen med publikum glede seg over at anmelderen selv delvis kompenserer for manglene ved å tilføre operaen en helt ny hovedperson - Alfonso. Nå vil kanskje onde tunger innvende at hele scenen jo vrimler av alfonser, men her dreier det seg altså om den ene som er forelsket i Violetta. Så kan man kanskje spørre seg om ikke hun også burde få oppdatert navnet sitt en smule - i tråd med BTs vanligvis svært så kreative orddannelsespraksis? Hva med f.eks. Libertina? Eller skulle vi kanskje gå enda litt lenger og foreslå Britney? Det ville kanskje kunne stimulere til en mindre tradisjonstro rollefortolkning - hvis det er et pluss?

For øvrig mener jeg at BTs medarbeidere (inkludert løsarbeidere) i likhet med førsteklassingene bør få utvidet skoledagen med to timer.

KJARTAN KALDHOL