Stiftelsen Bergen Guttehjem risikerer å måtte stå til ansvar for synder som ble begått i ved barnehjemmet i etterkrigsårene. Kommuneadvokaten har også trukket stiftelsen inn i sitt tilsvar for Bergen Tingrett.

I tilsvaret fra kommuneadvokaten heter det: «Det er Stiftelsen Bergens Guttehjem som har ansvaret for drift av barnehjemmet. I den grad det offentlige skal saksøkes for mangelfullt tilsyn, må staten være rett saksøker.»

De tre Garnes-guttene har stevnet både kommunen og stiftelsen. Bergen kommune har avvist kravet om erstatning.

For stiftelsen er saken blitt en hodepine.

— Vanskelig sak

Bergen Diakonissehjem overtok ansvaret for å opprette stiftelsesstyre i 1985. Da hadde stiftelsen ligget ned siden 70-tallet.

— Vi vil ikke i utgangspunktet frasi oss ansvaret. Men dette er en vanskelig og komplisert sak. Derfor avventer vi Drægebø-utvalgets arbeid, før vi bestemmer oss for hvordan vi skal forholde oss til anklagene, sier styreleder i stiftelsen Erik B. Hjorth.

Rapporten fra utvalget, som gransker forholdene ved alle barnehjem i Bergen frem til 1982 og ledes av Einar Drægebø, vil ventelig være klar på vårparten neste år.

— Vi føler at dette er en sak vi uforskyldt er kommet opp i, sier Hjorth.

Først da skandalene rundt barnehjemmene Morgensol og Garnes for fullt kom opp i pressen for et par år siden, gikk det opp for det nåværende styre hvilken tragisk historie det kan ha arvet.

Millionkrav

De tre tidligere Garnes-guttene krever stiftelsen for til sammen ni millioner kroner for tapte arbeidsinntekter og for tort og svie.

De samme mennene har krevd 4,5 millioner kroner hver fra Bergen kommune som plasserte dem på guttehjemmet på 50-tallet.

— Bergen kommune har ikke hele ansvaret for forholdene ved Garnes. Den kristne organisasjonen, som drev barnehjemmet, må ta sin del av skylden, sier Åge Hagevik, en av de tre Garnes-guttene.

To av de tre saksøkerne ledet tidligere den såkalte Støtteforeningen for Mishandlede barn i Bergen. I sommer trakk de seg fra foreningen, etter å ha havnet i het konflikt med andre Garnes-gutter og sin tidligere advokat.

De tre kjører nå helt sitt eget løp og er sine egne advokater i møte med både kommunen og stiftelsen.

Kjedelig arv

Stiftelsen Bergen Guttehjem opplever anklagene fra de tre som vanskelig.

— Utfallet av denne saken og vårt ansvar er ikke gitt. Denne saken kan skade den posisjon Garnestangen nå har som barnevernsinstitusjon, sier Hjorth.

Den veldedige organisasjonen «Enkens skjerv» startet på slutten av 1800-tallet barnevernsarbeid i Bergen og bygget etter hvert opp en stor institusjon på Garnes. I 1972 ble det daværende styret anmeldt for fysiske overgrep mot en av barnehjemsguttene. Etter massiv kritikk og stor medieomtale ble guttehjemmet lagt ned. Som følge av nedleggelsen lå stiftelsen nede i 12 år.

Først i 1985 kom den nåværende stiftelsen og Bergen Diakonissehjem inn i bildet og overtok eiendommen i Arna. Garnestangen ungdomshjem ble startet og drives på en helt annen måte enn det tidligere guttehjemmet.

— Vi har ikke hatt noe kjennskap til den tidligere driften, sier Hjorth til Bergens Tidende.