Av Einar Irjan Ananiassen,webmaster — Herregud.com

Men det er påfallende at denne mannen som påstår at selv skyggen hans har helbredende evner, aldri prøver å lege noen av de mange tilskuerne som kommer til hans møter i rullestoler, eller noen av dem som sitter i seksjonen for de døve, som må nøye seg med å se døvetolken fortelle om den mirakuløse «helbredelsen som i øyeblikket foregår på en mann med hjerteproblemer, oppe på en av balkongene». Historiene om helbredelser er mange, men noen dokumentering er Steve Hill og hans kirke ikke i stand å fremvise.

På sine møter pleier Steve Hill å slå sine tilhørere på hodet, og da er det forventet at disse skal falle i bakken, på grunn av kraften fra Den Hellige Ånd, som videreformidles gjennom Steve Hill. Riktignok er det noen som må ha opp til flere slag på hodet eller som må skubbes før de ramler ned, men at noen er svake i ånden må man tydeligvis bare regne med. Den 10. januar i fjor holdt Hill et vekkelsesmøte i People's Church i Oregon. Her måtte Hill påføre en ung dame syv slag på hodet før hun gikk i bakken, slik man bør kunne forvente av en god kristen. Hill har uttalt at kristne og andre som er skeptiske til metodene han benytter seg av, faktisk ikke gjør noe mindre enn å fornærme Gud. Du er da motstander av Guds metode, og som kristen er du da unyttig for din skaper. Predikanten er selvsagt ikke i tvil om at vi lever i endetiden, at det er like før Jesus kommer tilbake for å sortere ut hvem som skal tilbringe evigheten i flammer og hvem som skal få være med Hill til Paradiset. Om du vil unngå Helvetes pinsler, må du være klar over at det ikke er tilstrekkelig å tro på Jesus. Hill har ved gjentatte anledninger sagt at tro alene ikke redder deg fra Helvete. Du må også være på linje med Guds metode. Ingen mirakler, ingen tegn, ingen frelse!

Steve Hill er ikke sjenert når han ber om penger på sine vekkelsesmøter. Ikke sjelden kan han fortelle at Gud har fortalt ham hvor mye folket bør donere under ofringen. På møtet i People's Church ble det formidlet at Gud ønsket at publikum til sammen skulle putte omtrent 400.000 kroner i kollektbøssene. Steve Hill elsker sin Gud, men jeg tror at denne pastoren elsker sine (og dine) penger vel så mye. Personlig synes jeg at de kristne menighetene i Norge bør unngå å la seg bli assosiert med bombastiske, pengegriske og vulgærteologiske predikanter som Steve Hill. Denne type åndelige kvakksalvere representerer en forflatning av troskulturen som de kristne i Norge bør unngå, selv om noen ved første blikk kan oppfatte skrikingen, hysteriet, tungetalen og de kollektive spasmebevegelsene som nyskapende og spennende i norsk sammenheng. Folk flest oppfatter svovelpredikantenes beriking av egen bankkonto ved spredning av dommedagsfrykt og intoleranse, som frastøtende og menneskefiendtlig.

Motivene avslører seg selv, når det ikke lenger er mulig å gå på et vekkelsesmøte uten at det forventes at seddelbunken eller kredittkortet sitter løst i lommeboken. Jeg håper bergenserne vender denne selvgode mørkemannen ryggen, og ikke lar hans metoder slå mer rot enn hva det allerede har gjort i enkelte karismatiske menigheter i søndre bydel.