Leder for teamet, helse— og sosialsjef Bjørn-Arild Herfindal, sier de har vært samlet hele natten.

-I natt har vi vært samlet på Geilo og forsøkt å gi aktuell informasjon og være til støtte i den akutte fasen, sier Herfindal til NRK.

— Hol kommune har hatt sorg- og kriseteam i noen år. Det består av prest, lege, psykiatrisk sykepleier, sosialleder. I tillegg har flere leger bidratt i natt. Vi forsøker å ivareta helheten. Vi kartlegger behovet for oppfølging og går inn og støtte enkeltpersoner. Vi jobber både på kort sikt og i forhold til lengre oppfølging, som det vil være behov for her, sier Herfindal.

(NTB)