Han sier at «sannsynligheten for at dette går bra er svært stor». Men blir det skikkelig kaldt, vil det kunne gå galt igjen.

Med stigende sol og klare vårtegn i luften skulle faren for dette minke.

Olje— og energiminister Einar Steensnæs har tidligere varslet Stortinget om at han vil komme med en redegjørelse om energisituasjonen i Norge. Det er en lovnad han bør holde og det bør bli en grundig redegjørelse som tar opp situasjonen både på kort og lang sikt. Det er et politisk ansvar å vurdere dette i en større sammenheng.