Ved en tilfeldighet kom vi i kontakt med krisepsykolog Atle Dyregrov. Fra første møte ble det en god kontakt, og full tillit. En god del møter på hans kontor ble det, over en periode på 6-7 mnd. Har i ettertid hatt kontakt med andre som har gjennomgått traumatiske hendelser. Alle disse har savnet et profesjonelt støtteapparat. Vi vil takke Atle Dyregrov for det han utrettet for vår familie. I ettertid ser vi hvor verdifullt dette var. Skal man ytre seg i slike vanskelige saker må man basere det på erfaring, og ikke som Einar Kringlen og Rune Midttun gjør.

Vi kjenner oss ikke igjen i Rune Midttun sin beskrivelse av «fete honorar». Som avslutning fikk vi et godt håndtrykk og gode ønsker for livet videre.

Kirsten og Rolf Eidsheim