Årsaka er at verksemda slit med store underskot og dårleg marknad, melder NRK Hordaland.