DEBATT

Av Finn Kristian Marthinsen, justispolitisk talsperson for KrF

Å hevde at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn, er så unyansert at det nærmer seg løgn. Kripos-sjef Arne Huuse sier at færre innvandrere vil redusere kriminaliteten i landet vårt. Hans uttalelse bidrar til å øke konfliktene i samfunnet. Konflikter skaper kriminalitet.

Kripos-sjef Arne Huuse burde kjenne årsakene til kriminalitet godt. Mistrivsel, utestengning og stigmatisering, har ført flere mennesker ut på skråplanet. Hat mot grupper kan også føre til angrep på uskyldige individer. Dette til tross: Huuse bidrar gjentatte ganger til å stemple innvandringsbefolkningen som kriminelle problemskapere.

Statistikken viser at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i noen typer kriminalitet og underrepresentert i andre. Dette er kunnskap som både politi og politikere tar alvorlig. Kriminalitet aksepteres ikke og innvandrere straffeforfølges selvsagt på lik linje med andre.

I de siste månedene er alvorlig kriminalitet begått av asylsøkere. Det er uakseptabelt! Regjeringen har redusert antallet ubegrunnede asylsøkere til Norge. De som får avslag på sine oppholdstillatelser sendes tilbake til hjemlandet så fort som mulig. Utlendingsforvaltningen arbeider stadig for å redusere saksbehandlingstiden og for å forbedre informasjonsrutinene. Asylsøkere som begår kriminalitet får sin sak behandlet i ekspressfart. Dette er viktige tiltak. Regjeringen vil styrke innsatsen for å hindre at kriminelle får oppholde seg i Norge.

Integrering av innvandrere med oppholdstillatelse er en toveis prosess. Det handler om vilje til deltakelse og om vilje til inkludering. Vi har her et felles ansvar for trivsel og gode levekår. Men det hviler et soleklart ansvar på minoritetsmiljøene for å bekjempe vold og tradisjoner relatert til ære og hevn. Velger man å bo i Norge, må loven følges. Det er en plikt som gjelder alle.

Huuses uttalelser skaper et inntrykk av at de fleste innvandrere er kriminelle. Et slikt inntrykk baserer seg ikke på fakta. Like fullt kan det bidra til at Ali mobbes på skolen, at Aisha ikke ansettes som lærerassistent og at Sverre nekter å ta drosje dersom sjåføren har utenlandsk utseende. Ali og Aisha er lovlydige borgere, og de føler på kroppen den frykt som spres av Kripos-sjefen. Jeg undres om han er bevisst på denne konsekvensen av sine uttalelser.

Skal et mangfoldig samfunn som det norske være godt å leve i, må motsetninger mellom folk og grupper bygges ned. Huuses uttalelser er langt fra kriminalitetsbekjempende — de bidrar til å bygge konfliktene opp.