Dette er resultatet når kommunerevisjonen presenterte sine siste beregninger etter å ha foretatt en grundig gjennomgang av hva som er betalt fra 1991 til 2000.

Saken er en skandale. Saken viser frem en holdning til innkreving av avgifter fra innbyggerne som er totalt uakseptabel.

Og hvilke reaksjoner får vi avgiftsbetalere fra politikerne? Til og med fra RV-er Torstein Dahle får vi høre at regningen blir for stor for Bergen kommune. Skyldes det at avgiftsbetalerne er huseiere og leilighetseiere? Også fra byens varaordfører, Ap-politiker Terje Ohnstad, kommer det like uforståelige og uakseptable holdninger: «Jeg vil ikke tilrå at pengene betales tilbake» får vi høre.

Selvsagt skal pengene betales tilbake — og med renter!

Dersom kommunen løper fra regningen gjennom politiske vedtak om å bevilge seg selv «straffeunnlatelse» blir dette en enda større politisk skandale.

Saken bør belyses grundig gjennom en offentlig høring i Bergen kommune! Her kan det åpenbart være snakk om så vel tjenesteforsømmelse som grov uforstand i tjenesten.

I en slik høring må også Fylkesmannens rolle belyses; har Fylkesmannen godkjent ulovlige gebyrer eller har de «sovet i timen»? Begge deler er ille og må få konsekvenser. Under enhver omstendighet virker det jo åpenbart slik at tilsynsordningen ikke har virket.

Derfor er det etter min mening også slik at Fylkesmannens overordnete, Kommunaldepartementet og kommunalminister - må sørge for at regningen blir betalt.

For Frp er saken dessverre ikke overraskende. Som et parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter har vi arbeidet både med renovasjonsavgifter og vann- og avløpsavgifter i Bergen kommune i en årrekke. Vi har fått 0 støtte fra andre partier, 0 støtte fra Fylkesmannen og heller ingen støtte i Miljøverndepartementet som skal følge opp at forurensningslovens bestemmelser om avgiftsberegning blir fulgt.

Frp skal selvsagt fortsette kampen for avgiftsbetalerne også i tiden fremover. Kampen mot offentlig kriminalitet er viktig. Vi håper nå på mer støtte fra andre partier.

Vi oppfordrer alle som har betalt VA-avgift om å gå til sak mot Bergen kommune for å sikre sine rettmessige krav på tilbakebetaling. Saken er en skam både for Bergen kommune og for fylkesmannsembetet!

ARNE SORTEVIK, STORTINGSREPRESENTANT (FRP)