Det er en kjensgjerning at kriminalitet blant ungdom, og selv barn er blitt en hverdagslig handling. Men debatten blant folk har stoppet opp, og det synes å være en skrikende mangel på løsninger — bare en oppgitthet over tingenes tilstand. Her må den reelle debatten ta utgangspunkt i en ting; samarbeid er nøkkelen til å kunne løse mye av problemene tilknyttet kriminalitet i Bergen. For det er de som er involvert som ser hva som skjer; foreldrene til barna og ungdommene som begår handlingen, barnevernet, politi og lensmannsetaten, og ikke minst de frivillige organisasjonene. Her kan politikerne være med å forsterke dette samarbeidet, også for å kunne få bukt med rusmiddelmisbruk. For å få til dette er vi avhengig av at lokalpolitikerne prioriterer riktig.

Når man snakker om lokaldemokrati og å være i kontakt med befolkningen er det merkelig at de samme politikerne ikke er så villige til å satse på ordningen med bydelspoliti i kommunens bydeler som på administrasjon av bydelsstyrene. Er det ikke en kommunal oppgave å legge til rette for at folk føler seg trygge, og slipper å vente unødig på at politiet skal komme til åstedet? Så lenge samfunnet stilltiende aksepterer at pøbel får terrorisere enkeltpersoner og bydeler er det en ting som er sikkert; problemet øker. Det er ikke det samme som å si at den eneste løsningen er å bure inn kriminelle, men poenget må være at det må få konsekvenser når man bryter loven. Hvorfor ikke la personer som for eksempel. begår hærverk få lov til å rette opp skadene, istedenfor å la dem slippe altfor lett unna.

Det viktigste er nå å få satt kriminalitetsbekjempelse på dagsordenen, og få i gang en debatt vi trenger for å komme frem til gode løsninger, kanskje i fellesskap?

BJØRN-TORE OLSEN, BYSTYREMEDLEM FREMSKRITTSPARTIET, SEKRETÆR BERGEN FREMSKRITTSPARTI