Av Kristian Kårbø,Rød Ungdom

I et kapitalistisk samfunn som vårt eget gjøres alt kommersielt. Ethvert aspekt av våre liv omgjøres til varer som skal tjenes penger på. Ja, selv kvinners kropp og seksualitet blir gjort til høyst lukrative varer — til døde ting som kan kjøpes og selges for penger. Prostitusjon er et problem som må bekjempes, og et effektivt middel i denne kampen er kriminalisering av horekundene. Rød Ungdom stiller seg i denne saken på de prostituertes side - i opposisjon mot pampene i Justisdepartementet.

Kriminalisering av horekundene vil, naturlig nok, medføre at etterspørselen etter prostituerte synker, og når kundene forsvinner, vil flere av kvinnene være i stand til å komme seg ut av prostitusjonen. Rekrutteringen vil bli sterkt svekket, og Norge vil ikke lenger være et attraktivt land å importere til.

Amerikanske undersøkelser viser at 80 prosent av kvinnene i lokal prostitusjon opplever eller har opplevd vold eller andre former for fysisk trakassering. At så mange prostituerte opplever vold fra kunder og halliker er et alvorlig helseproblem og enda et argument for forbud av kjøp.

Sverige er til nå det eneste landet som har gjort det kriminelt å kjøpe kvinner for seksuell utnyttelse. Bot eller 6 måneders fengsel er straffen. Kriminaliseringen kom etter lang tids debatt i det svenske samfunnet, og i dag mener 80 prosent av den svenske befolkningen at prostitusjon er en del av menns vold mot kvinner, og de støtter derfor loven.

Dessverre har Odd Einar Dørum signalisert at Norge ikke har tenkt å ta kunden. Han prioriterer bakmennene og hallikene og oppfatter det som mye mer prestisjeverdig å få sperret inne forbrytere, som tjener millioner av kroner på utbytting av kvinner i nød.

Ser man på politi og rettsvesens handlinger, er de etter all sannsynlighet enig med Dørum om at horekunden ikke er med på å opprettholde etterspørselen etter prostituerte, men tvert imot er noen godsinnede menn som driver veldedig arbeid overfor kvinner i en trang økonomisk situasjon.

Kvinnenes situasjon må settes i sentrum, fremfor spekulering i det praktiske rundt tiltakene. Så lenge byråkratene ikke setter i gang tiltak mot prostitusjon, vil problemene bare hope seg opp for kvinnene. I dette samfunnsproblemet gjelder det å sikre kvinnenes rettigheter og verdighet. Gjennom gode arbeidsalternativer og ikke fordømming fra omverdenen vil det finnes et reelt alternativ til livet som prostituert.

Kvinner er offer for en kriminell handling, og det er på tide at vi begynner å behandle de kriminelle som kriminelle og ofrene som ofre.