Her må jeg si meg enig med dem som mener at det vil føre til at dette området blir «overfylt» av minnesmerker. La Shetlands-Larsen stå i fred der.

Under en liten vandring forleden slo det meg imidlertid at det finnes et sted, som både praktisk og symbolsk må være det riktige.

Hvorfor ikke lage en minnetavle med navnene på, og montere denne i festningsmuren rett under statuen av Kong Haakon? Hans valgspråk var jo «Alt for Norge», og krigsseilerne ga da nettopp det. Stedet ligger også vendt ut mot Vågen og fjorden, og passeres bl.a. av mange turister.

Idéen er herved gitt til rette vedkommende.

Olav Bjugan