Høyst sannsynlig vil en krig destabilisere — politisk, sosialt og humanitært - en region som også inkluderer atommakter. En opptrapping fra konvensjonelle våpen til atomvåpen er derfor mulig. Krigen vil dessuten gi økt næring til hatet mot Vesten, ikke bare blant muslimer, men i store deler av den fattige verden, med enda mer terror som konsekvens. Den kan også føre til at FN - enten organisasjonen deltar i krigen eller ei - langt på vei vil miste sin betydning som fredsfaktor og garantist for folkeretten.

Men fremfor alt kan krigen føre til at hundretusener av sivile, de fleste barn, allerede utarmet etter mange års mislykket handelsboikott, vil stå i fare for å miste livet. Enda flere vil trolig bli skadet enten av krigshandlinger eller bli alvorlig syke som et resultat av radioaktiv forurensning. Dette skjedde i forrige Irak-krig, da panserbrytende granater som inneholdt uran 238 ble tatt i bruk («Golfkrigsyndromet»). De samme våpnene er etter alt å dømme på plass og klar til å bli tatt i bruk denne gangen også.

NTA mener at krigens pris blir for høy og konsekvensene for uoversiktlige. Vi oppfordrer derfor folk til å engasjere seg og gjøre et siste forsøk på hindre katastrofen.

OLE HAUGAN,

FOR HORDALAND OG BERGEN NEI TIL ATOMVÅPEN