Nyhetsbyråene melder at Nasjonalmuseet er plyndret, at kunst— og kulturinstitusjoner raseres, og at Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet står i brann.

Den siviliserte del av verden er rystet over USAs manglende handlekraft for å redde kulturverdier. Forskere verden over er målløse over den uforstand invasjonsstyrkene i Bagdad utviser ved sin uansvarlige opptreden overfor noen av verdens viktigste kulturinstitusjoner. For de ødeleggelsene som nå skjer ved den dypt tragiske, og fullstendig unødvendige raseringen av vår felles kulturarv, er ene og alene USAs ansvar.

Ødeleggelsene kunne lett ha vært forhindret. USAs politiske ledelse visste fra forrige krig i Irak hva som kunne komme til å skje. Den gang var det regionale museer som ble plyndret, og mer enn 4000 gjenstander forsvant. Denne gangen ble også Nasjonalmuseet med de største skattene og de viktigste dokumentene rammet.

Ifølge Reuters tok Nabhal Amin, visedirektør ved museet, i midten av forrige uke kontakt med de amerikanske invasjonsstyrkene og bønnfalt dem om hjelp til å verne museet mot plyndring. En stridsvogn og to soldater ville vært tilstrekkelig, ble det sagt. USA gav ingen hjelp. Fredag stormet mobben museet, knuste montere, raserte oldsaker og inventar og stjal det som kunne omsettes på det illegale internasjonale antikvitetsmarkedet.

Landet mellom Eufrat og Tigris regnes som sivilisasjonens vugge. Her blomstret høykulturene lenge før faraoenes Egypt, mange tusen år før grekernes og romernes kulturer. Nasjonalmuseet i Bagdad oppbevarte de aller fremste kulturskattene som finnes i verden fra de tidligste sivilisasjonene. Her var funn fra oldtidsbyene Babylon og Ninive, her var sumeriske statuer, assyriske relieffer og tusener av leirtavler med menneskehetens aller eldste skrift. Her var hjelmer og kar av gull og sølv fra gravene i Ur, Abrahams by.

Ingen har nå oversikt over nøyaktig hva som er gått tapt, men det er anslått at 170.000 gjenstander er forsvunnet eller ødelagt. Hvordan kunne de amerikanske myndighetene la dette skje? Forstår ikke president Bush og hans administrasjon at man er i ferd med å bryte ned respekten for USA som kulturnasjon i den siviliserte del av verden, når man lar barbarene herje som de vil? Man ble advart av fremstående forskere, både fra Storbritannia, fra USA og fra andre land i dagene før troppene inntok Bagdad. Det ble sendt petisjoner til regjeringen. Til ingen nytte.

Verden venter på et svar på hvorfor USA unnlot å beskytte de uerstattelige fortidsskattene i Iraks nasjonalmuseum? Hvorfor var man i stand til å verne oljebrønnene, men ikke de unike kulturdokumentene?

Tør man nå håpe på at USA anstrenger seg for å gjøre godt igjen noe av den skade verdenskulturen er blitt påført? Man vet utmerket godt at invasjonsstyrkenes offiserer og soldater i dagene og ukene som kommer vil bli tilbudt tyvegods fra museer og kulturinstitusjoner. Man vet at kulturskatter som hører til i Irak kommer til å havne hos private «samlere», både i USA og i andre land. Og det er å frykte at det finnes museer som lar seg friste til å kjøpe tyvegods fra plyndrete kulturinstitusjoner i andre land. Det har hendt før, og det er dessverre grunn til å tro at det kan hende igjen.

Jeg vil oppfordre USAs ambassadør i Norge å gjøre rede for hva hans regjering har tenkt å foreta seg for å redde det som fremdeles kan reddes av Iraks kulturskatter. Hva har man tenkt å gjøre for å bygge opp igjen de kulturinstitusjonene som nå er rasert? Og hva har man tenkt å foreta seg for om mulig å bygge opp igjen respekten for USA som kulturnasjon?

Svein Indrelid

Professor dr. philos