JAN STEDJEjan.stedje@bt.noLuster Det er store innhogg i saueflokker i indre Sogn som er bakgrunnen for at jegerne får kjøre inn i jervens friområde på snøscooter, og med ladet hagle.

Fraviker Stortingets vernekrav All motorisert ferdsel er normalt forbudt i nasjonalparker ifølge de vedtak som er fattet av Stortinget om nasjonalparkene.Samtidig med at DN viker fra de strenge vernereglene og forbudet mot motorisert ferdsel i nasjonalparken i Vest-Jotunheimen, i krigen mot jerven, ønsker DN også å starte jervejakt i jervens kjerneområde på Dovre og i Rondane. Motorisert krig i helgen Jakten med snøscooter pågikk i helgen i Jotunheimen. Årets lisensjakt på jerv ble avsluttet 15. februar i Sør-Norge, med bare fire jerver skutt sør for Trøndelag. Denne elendige uttellingen er bakgrunnen for at jervekommuner i indre Sogn og i Oppland krever motorisert jakt også inne i jervens kjerneområde og i nasjonalparker. Det har inntil nå vært friområde for det minste av våre store rovdyr. Vurdert helikopter Etter det BT erfarer har DN også vurdert muligheten for å sette inn helikopterjegerne fra ulvejakten i Hedmark i Vest-Jotunheimen.Den sør-norske bestanden av jerv har vokst til ca. 60 dyr. Hele den norske jervebestanden er på 270 dyr.Erstatningsutbetalingene er svært store siste år; for 13.000 sauer skal jerven ha drept i 2000. Til sammenlikning tok den mye mindre ulvestammen i Norge 800 sauer i fjor.