Frp-leder Carl I. Hagen har flere ganger hevdet at vi burde ha gått til krig mot Nazi-Tyskland allerede i 1935/36.

Da var Tyskland i full gang med opprustning, mens alle andre hadde rustet ned. Hadde man da truet Nazi-Tyskland med krig, ville «hele verden» ha gitt Hitler og Mussolini en moralsk støtte som det er vanskelig å overskue konsekvensene av. Mange ville ha demonstrert mot krig og brent flagg, men ikke hakekorsflagget.

Man ville ha risikert at disse diktatorene kunne diktere fredsbetingelsene etter en rask «Blitz-Krieg».

Da annen verdenskrig begynte i 1939, hadde Nazi-Tyskland marsjert inn i flere land. Da Polen ble invadert 1. september 1939 innfridde vestmaktene en pakt de hadde med Polen og gikk til krig mot Tyskland. Da først kunne Tyskland angripes med tilstrekkelig militær styrke og støtte i opinionen.

Verden har mange diktaturer, for eksempel i Iran, Irak, Syria, Zimbabwe, flere tidligere Sovjet-republikker, Burma, Kina, Nord-Korea osv. Skal nå USA, med støtte fra Fremskrittspartiet, lede oss fra krig til krig kloden rundt — for fredens skyld?

OLE DANBOLT D.E.