At Word Trade Center i New York ble valgt som mål, var ikke tilfeldig. For mange var nettopp tvillingtårnene på Manhattan et symbol på selve kapitalismen. Og i tillegg til å ramme sivile liv, var motivet for ugjerningene også å ramme USA økonomisk. Den amerikanske økonomien var allerede før 11. september på vei nedover, etter en ubrutt vekst gjennom nittitallet. Det som har holdt økonomien opp de siste årene, er det høye private forbruket. Når pessimismen brer seg, minker forbruket, og folk foretrekker heller å spare.

Hvem kjøper vel nytt hus eller ny bil når neste angrep kan være like om hjørnet?

I vår globaliserte verden får hendelsene i USA konsekvenser her på andre siden av Atlanteren. Flyselskapene her hjemme har varslet økning i billettprisene for å dekke inn «terrorskatten» som snart blir innført. 12. september fikk Kværner avslag på et større lån fra en amerikansk bank. Det alene ville nok ikke vært nok til å redde Kværner, men kunne gitt styret det pusterom de så sårt trengte. Oslo Børs synker 16 prosent på en uke. Plutselig står tusenvis av arbeidsplasser i fare, også her på berget.

Terrorhandlingene kan altså ha forsterket den globale nedgangsperioden som man fryktet, med konsekvenser for millioner av arbeidsplasser verden over. Aksjemarkedet handler først og fremst om fremtidige utsikter. Dersom faren for krig er overhengende, avstår man fra å investere. «Nesten alle store vestlige firmaer tjener på at andre fører krig», stod det i et leserinnlegg i Bergens Tidende her forleden.

Oppfatningen av at kapitalismen tjener på krig og kriser, synes dessverre å være utbredt. Alle som har fulgt med i nyhetsbildet i det siste, burde være overbevist om at dette er tøv. Det kan i en bisetning nevnes at to land som har McDonald's, ikke har vært i krig med hverandre.

Kapitalisme er ikke annet enn fri konkurranse basert på eiendomsrett, handelsfrihet, trygghet for inngåtte avtaler og retten til å starte næringsvirksomhet. Kapitalismen har overlevd kriser tidligere, og vil overleve også denne. Selv om kapitalismens symboler brutalt er jevnet med jorden, vil markedsøkonomi, globalisering og demokratisering fortsette å løfte millioner av mennesker over hele verden opp fra krig, sult og fattigdom

Av Pål Chr. Warloe, Bergen