Av Hans Chr. Haaland, Mjølkeråen

Betyr det fred og mindre lidelse at sosialisten og diktatoren i Irak, som etter sin siste krig og gjentatte ganger har lovet verdenssamfunnet å destruere og ikke produsere nye masseødeleggelsesvåpen, fremdeles etter mer en ti år ikke har dokumentert at han har overholdt sine løfter. Skal han få fortsette et spill som kan utløse den virkelig store katastrofen?

Betyr det fred og mindre lidelse at sosialisten og diktatoren i Irak, som i forrige tiår angrep et rikt, men lite naboland for å tilrane seg landets ressurser og innlemme det i sitt rike, skal få sjansen til å gjenta sine overgrep i enda større skala? Er konsekvensene av en krig som regime i Irak får anledning til å ruste seg enda mer opp til, og så starter, vil den ha mindre skadelige konsekvenser om vi venter på at Saddam Hussein skal sette i gang? Jeg tror ikke det.

Vår ikke altfor fjerne historie gir heller ikke støtte til et slikt håp. Vi kjenner til en annen som begynte med det samme, det var nasjonalsosialistenes fører — Adolf Hitler. Han begynte også i det små, og fortsatte med å inkludere store deler av Europa i sitt tredje rike. Han kunne ha vært stoppet lenge før hans maktapparat var i stand til å sette i gang katastrofen, annen verdenskrig. Velmenende og naive statsledere, våre egne med, lot seg lure av hans løfter. Den engelske statsmann Chamberlain reiste hjem og annonserte etter forhandlinger med Hitler «Aldri mer krig i vår tid»! Kanskje vi her finner forklaringen på at England er et av de land som klart sier fra at diktatoren må stanses mens det ennå er tid?

Til deg som protesterer mot krigen som kanskje kommer nå, og retter protesten mot dem som på verdenssamfunnets vegne viser vilje og mot til å gjøre noe for å stoppe opphavet til den, vil jeg spørre. Har du en kreftsvulst som vokser, vil du da la kirurgen forsøke å fjerne den, selv om prisen er at noe friskt vev går tapt? Vil du vaksinere og beskytte dine barn hvis du vet at epidemier truer? Svarer du ja på et av disse spørsmål, bør du rette dine protester mot despoten og diktatoren i Irak og ikke mot USA og våre allierte.